Barnevelsignelse

Ønsker du Bibelsk barnevelsignelse for dine barn?

Mark 10:13-16: Og de bar små barn til ham, forat han skulde røre ved dem; men disiplene truet dem som bar dem. Men da Jesus så det, blev han vred og sa til dem: La de små barn komme til mig, hindre dem ikke! for Guds rike hører sådanne til. Sannelig sier jeg dere: Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, han skal ingenlunde komme inn i det. Og han tok dem i favn og la sine hender på dem og velsignet dem.

Vi tror som Bibelordet her sier at barna HØRER Guds rike til. Derfor døper vi ikke barna, for at de skal bli Guds barn, men vi tar dem frem i menigheten, ber for dem og velsigner dem slik Jesus her viser oss. Barne HØRER Guds rike til! Bibelen viser oss klart at barnets stilling er helliget Herren og trenger ikke noen annen handling eller noe ytre tegn på sin tilhørighet til Guds rike. Så lenge man er i barnets uskyld hører man Guds rike til. Faktisk så sier Bibelen her at vi også trenger å ta lærdom av barnets enkle stilling for å komme inn i Guds rike.Vi må ta imot Guds rike som ett lite barn. Ja, den ydmyke gir Gud nåde! Barnets enkle tro og tillitsfulle innstilling burde være ett eksempel for oss alle sammen.

Matt 18:3: ... Sannelig sier jeg dere: Uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere ingenlunde inn i himlenes rike.

Så hvis du som leser dette ønsker en slik Bibelsk barnevelsignelse for dine barn er du varmt og hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss så ordner vi det på ett av våre møter! Du trenger ikke å ha din tilhørighet til oss fra før av, men kun ett ønske om at barnet ditt skal bli velsignet og bedt for i menigheten vår. Varmt velkommen er du da til å ta kontakt med vår forstander eller en av våre eldstebrødre.