Forstanderens Spalte

Gud fred alle trosøsken!

Fint å se at så mange er innom vår nettside, vi opplever for tiden en sterk atmosfære i menigheten hvor mennesker blir begeistret av kristus,døpt i den hellige ånd og ild og flere har i den siste tid søkt frelse samt blitt døpt og tillagt menigheten.

Jeg tror på at den siste tid ikke skal bli dårligere en den første, Peter siterer Profeten Joel i apg. 2 .16-17 : Og det skal skje i de siste dager,da vil Jeg utgyte min ånd over alt kjød.
Jeg ser med stor glede at dette skjer i menigheten og der hvor jeg reiser og forkynner evangeliet og tror at vårt land også skal få oppleve dette,bygder og byer skal få se at guds ord går i oppfyllelse!
Husk,det er mange som ber og har bedt for landet vårt,og bønnebarna skal høstes inn!

Jesus trenger arbeidere, og sier du helhjertet: "her er jeg, send meg"  da blir du ikke arbeidsledig, dette gjelder alle som har tatt imot jesus, man behøver ikke å gå lenger enn utenfor huset vegger for å se nøden og behovet som finnes.

Hilser alle med 2 korint. 13.13
Den herre Jesu kristi nåde og Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfund være med eder alle!

Broderhilsen
Nils Petter karlsen