Kontakt for møter


Nils Petter Karlsen tlf: 90121601

Stefhan Skjennum tlf: 98229186

Gjerdmund Kvamme tlf: 45049201


Nils Gunnar Nilsson tlf: 40453496