Menigheten i vekst!

Vi er en menighet som nå teller om lag 170 medlemmer med stort og smått.

Dette er et stort takkemne for oss i Arken, og siden Arken Pinsemenighet ble dannet i 1998 har vi lagt vekt på bibeltro forkynnelse med egne og besøkende predikanter, samt at vi har faste sang og vitnemøter der alle i menigheten er med og vitner og synger for og om Jesus! Vi gir Gud æren for vi har opplevd at så mange har søkt frelse og blitt døpt og tillagt menigheten!

Vi tror på videre vekst som er basert på Guds Ord som fundament, og ber om at Guds Ord får virke i den enkelte, så sjelevinnernøden blir sterk iblant oss!

Hilser med disse ord:

Og de holdt trolig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brøds-brytelsen og ved bønnene. Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferds lov fast» (Salme 119:160).

Broderhilsen
Lederrådet i Arken Pinsemenighet