Menighetsarbeid

Menigheten Arken har tre faste møtedager i uken. Det er bønnemøter på onsdag, kafémøter på fredag med bevertning. Fredagsmøtene er tradisjonelle sang- og vitnemøter med en kort appell på slutten av møtet. På disse møtene ser vi ofte folk søker frelse og blir fornyet.

En onsdag i måneden er det kveldsbibelskole med Bjarne Thorstein Grotbæk.

Søndagsmøtene er hovedmøte i menigheten. Vi har kveldsmøte og formiddagsmøte annenhver uke. Kveldsmøtene er vekkelsesmøter, mens formiddagsmøtene er lagt vekt på bibelundervisning. Vi ser ofte at mennesker blir døpt i Den Hellige Ånd med ild og tunger som tegn, og tydning. Profetisk tale blir vanligvis brukt i møtene, slik som Korinterbrevet taler om. Vi har også eget opplegg for barna både søndagskole og barnepass.

Arken støtter Europa i Fokus, arbeid blant gatebarn i Romania og Bulgaria. Det er søstermisjonen i menigheten som står for dette viktige arbeidet.
Leder for Søstermisjon: Katrine Karlsen
Vi har et voksende barnearbeid i menigheten, og hver søndag er det søndagsskole for de minste fra 0-12 år. Her legges det vekt på undervisning av Guds ord på en forståelig måte for barna.

Man behøver ikke å være medlem av menigheten for å ta med seg barnet på søndagsskolen. Alle barn er hjertelig velkommen til å bli kjent med Gud, Jesus, og andre barn. Vi har bibelhistorier, sang og gøyale aktiviteter.
Hilsen Arken Søndagsskole
Vi ønsker alle velkommen til ungdomssamlinger annenhver lørdag kl 19.00.
Arken Ungdom har også side på Facebook: "Arken ungdom"
Det blir forskjellige aktiviteter, utflukter, god mat og drikke, andakt og musikkinnslag.
Alle velkommen!
Ungdomsledere: Ken Daniel Nilsen og Lena Ramona Larsen Nilsen
Annenhver onsdag kl 18.30 er det andakt, sang og musikk på Helsetunet Løten. Det er til stor glede og oppmuntring for beboerne og besøkende.
Arbeidet ledes av Ester Jensen
Arken er velsignet med sterke musikkrefter, mange dyktige musikere og sangere i blant menighetens medlemmer.

Utadrettet arbeid

Vi har andakter på Løten Helsetun annenhver onsdag, sosialt samvær med bevertning siste lørdag i hver måned. Vi har ofte sangmøter der vi bruker egne sangkrefter, samt innbydte ifra andre menigheter, søstermisjon en gang i måneden med vekt på misjon, ungdomssamlinger annenhver lørdag.

Vi samles også på lørdager og spiller fotball for å styrke fellesskapet. Flere er med også ifra andre menigheter samt mange som ikke bekjenner seg som kristne deltar.

Med jevne mellomrom er vi også ute på gaten og forteller om vår tro på Jesus som frelser.

Visjoner fremover

Peter sa: "I de siste dager så vil jeg utøse min ånd over alt kjød"  Vi har en sterk overbevisning om at Gud har satt sin velsignelse midt i menigheten, og der ser vi at Jesus stadfester med de medfølgende tegn: Frelse, helbredelse og fornyelse ,og dette gjelder alle mennesker som søker Ham.

Apg. 2, 42 "De holdt urokkelig fast ved læren, samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene." Disse grunnpilarer bygger vi vår menighet på, og vi ber om at: syke skal bli helbredet, ekteskapene skal bli bevart, frafalne skal komme tilbake, og at alle i menigheten skal føle seg inkludert i samfunnet.

Vår tro

Vi tror som Guds Ord sier; at alle har syndet og fattes Guds ære, derfor må alle mennesker komme til sannhetens erkjennelse med sitt liv, bli født på ny og ta imot Jesus Kristus som sin personlige Frelser, vende seg bort ifra synd, bli døpt og tillagt menigheten.

Vi tror på treeningheten; Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Disse tre er ett og kan ikke skilles.

Vi tror på frelse for alle folkeslag, og Jesu blod renser i fra all synd.