Menighetsarbeid

 

Menigheten Arken har 3 faste møtedager i uken, og det er bønnemøter på tirsdag, kafemøter på fredag med bevertning, fredagsmøtene er tradisjonelle sang og vitnemøter med en kort appell på slutten av møte, på disse møtene ser vi ofte folk søker frelse og blir fornyet.

Søndagsmøtene er hovedmøte i menigheten,vi har annenhver uke kveldsmøte og formiddagsmøte, kveldsmøte er vekkelsesmøter mens formiddagsmøtene er lagt vekt på bibelundervisning,vi ser ofte at mennesker blir døpt i den hellige Ånd med ild og tunger som tegn, og tydning, profetisk tale blir vanligvis brukt i møtene,slik som Korinterbrevet taler om. Vi har også eget opplegg for barna både søndagskole og barnepass.

Utadrettet arbeid:

Vi har andakter på Løten helsetun annenhver onsdag, sosialt samvær med bevertning siste lørdag i hver måned, vi har ofte sangmøter, der vi bruker egne sangkrefter samt innbydte ifra andre menigheter, søstermisjon en gang i måneden med vekt på misjon, ungdomsamlinger annenhver lørdag, vi samles også på lørdager og spiller fotball for å styrke fellesskapet, flere er med også ifra andre menigheter samt mange som ikke bekjenner seg som kristne deltar, med jevne mellomrom så er vi også ute på gaten og forteller om vår tro på jesus som frelser.

Visjoner framover:

Peter sa: "I de siste dager så vil jeg utøse min ånd over alt kjød"  Vi har en sterk overbevisning om at Gud har satt sin velsignelse midt i menigheten, og der ser vi at Jesus stadfester med de medfølgende tegn: Frelse, helbredelse og fornyelse ,og dette gjelder alle mennesker som søker Ham.

Apg. 2, 42

"De holdt urokkelig fast ved læren ,samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene,disse grunnpilarer bygger vi våres menighet på,  og vi ber om at: syke skal bli helbredet, Ekteskapene skal bli bevart, frafalne skal komme tilbake,og at alle i menigheten skal føle seg inkludert i samfunnet.

Vår tro:

Vi tror som Guds Ord sier :at alle har syndet og fattes Guds ære, derfor må alle mennesker  komme til sannhetens erkjennelse med sitt liv, bli født på ny og ta imot Jesus Kristus som sin personlige Frelser, vende seg bort ifra synd, bli døpt og tillagt menigheten ,vi tror på treeningheten : Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, disse tre er ett og kan ikke skilles.

Vi tror på frelse for alle folkeslag, og Jesu blod renser i fra all synd.

Broderhilsen

Fra Lederskapet i Arken pinsemenighet.