Møter som har vært.

Var SANGMØTE den 3.juledag -16 med mange kjente sangere og STEFAN SKJENNUM  talte!