Velkommen til Pinsemengheten Arken Løten.

Du kan besøke våre lokaler i Kildevegen 10 sentralt plassert i Løten.

 

         

Møteplan

 

Corona- informasjon vedrørende Pinsemenigheten Arken Løten.

 

Alle møtene på Arken Løten blir innstilt til etter påske. Vi vil følge retningslinjene og anbefalingene videre fra Fylkesmannen/Kommunelegen.

Vennlig hilsen 

 

Pastor Nils Petter Karlsen og Eldsterådet Arken Løten.

 

 
 

Her kan du høre en hilsen fra Nils Petter Kalsen og sang av Lars Johannes Karlsen.

 

Corona- informasjon vedrørende Pinsemenigheten Arken Løten.

 

Etter anbefaling fra Fylkesmannen og Kommunelegen i Løten, blir alle offentlige møter avlyst til og med 29.mars 2020. Vi vil følge retningslinjene og anbefalingene videre fra Fylkesmannen/Kommunelegen. Følg med på Facebook og nettsiden vår for videre informasjon.

Vennlig hilsen 

 

Pastor Nils Petter Karlsen og Eldsterådet Arken Løten.