Menighetsarbeid

Bønnemøter

Bønnemøter

Guds fred! Alle medlemmer ønskes velkommen på bønnemøtene, noe som etter vår oppfatning er helt avgjørende for å videreutvikle menighetens evne til å vinne sjeler for Herren. Er du ikke medlem er du selvfølgelig også hjertelig velkommen! I disse møtene har vi opplevd at mennesker møter Jesus på en spesiell måte. Vi har opplevd at unge mennesker har blitt døpt i Den Hellige Ånd og andre har vitnet om Jesus for første gang! De som har levd et langt liv med Jesus deler av sine erfaringer med forsamlingen til stor lærdom for de yngre. alle aldersgruppe er representert ifra 14 år til 70!                                          

Disse samlingene har en god og fri atmosfære der vi også samtaler om guds ord. Jeg for min del har alltid kjent meg oppløftet av bønnemøtene vi har hver onsdag.

Det var en som sa det så fint på en av våre vekkelsesmøter, “når du ber om at alt rundt deg skal forandre seg, så er det ofte sånn at din stilling av å være i bønn til gud forandrer din holdning til alt rundt deg, og du møter problemene med en annen innstilling”!

Jakob skriver: "Troen er død uten gjerninger", å leve i bønn til gud og ha et aktivt bønneliv er også en vesentlig gjerning, og av å leve i bønn , blir du dyktiggjort til å sette guds plan med ditt liv ut i funksjon.

Her en noen skriftsteder som taler om bønn og om hvor viktig bønnene er:

Apg. 2. 42 De holdt seg trofast til apostlenes lære og samfunnet, til brødsbrytelsen og bønnene.

Mark 9 .29 Da Jesus var kommet i hus og disiplene var alene med ham, spurte de: «Hvorfor var det ikke mulig for oss å drive den ut?»  Han svarte: «Dette slaget er det bare mulig å drive ut ved bønn og faste.»

Mark 11.24 Derfor sier jeg dere: Alt det dere ber om i bønnene deres – tro at dere har fått det, og dere skal få det.

Apg.16.25 Ved midnattstider holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene lyttet til dem.

Ef.6.16-18 Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. 17 Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige.

Amen.

Misjonsarbeid

Misjonsarbeid

Arken støtter Europa i Fokus, arbeid blant gatebarn i Romania og Bulgaria. Det er søstermisjonen i menigheten som står for dette viktige arbeidet.

Leder for søstermisjon: Katrine Karlsen

Barnearbeid

Barnearbeid

Vi har et voksende barnearbeid i menigheten, og hver søndag er det søndagsskole for de minste fra 0-12 år. Her legges det vekt på undervisning av Guds ord på en forståelig måte for barna.

Man behøver ikke å være medlem av menigheten for å ta med seg barnet på søndagsskolen. Alle barn er hjertelig velkommen til å bli kjent med Gud, Jesus, og andre barn. Vi har bibelhistorier, sang og gøyale aktiviteter.

Ungdomsarbeid

Ungdomsarbeid

Vi ønsker alle velkommen til ungdomssamlinger noen lørdager i måneden kl 19.00.

Arken Ungdom har også side på Facebook: "Arken ungdom"
Det blir forskjellige aktiviteter, utflukter, god mat og drikke, andakt og musikkinnslag.

Alle velkommen!

Ungdomsledere: Jannicke Ryen og Nils Petter Karlsen

Andakter

Andakter på helsesenter

Noen onsdager i måneden kl 17.00 er det andakt, sang og musikk på Stange Helse- og Omsorgssenter. Det er til stor glede og oppmuntring for beboerne og besøkende.

Leder: Ester Jensen

Musikk

Musikk

Arken er velsignet med sterke musikkrefter, mange dyktige musikere og sangere i blant menighetens medlemmer.